Pensioen Bestuurstafel Zeist

Op 8 maart hield ik een presentatie tijdens het seminar van EPFIF/Pensioen Bestuurstafel in Slot Zeist. Het seminar had als onderwerp: Uitsluiting, beïnvloeding & crisismanagement – hoe kunnen besturen omgaan met de fossiele bedrijven?

Tijdens mijn presentatie hield ik een pleidooi voor uitsluiting, dus stoppen met beleggen in fossiel. Ik heb benadrukt dat ngo’s als Groen Pensioen, Fossiel Vrij en Milieudefensie steeds vaker in actie zullen komen en dat zij het tij mee hebben. Want het sentiment bij het publiek en ook de pensioendeelnemer is, dat we al veel te laat zijn en het klimaatakkoord van Parijs niet gaan halen als we zo door gaan. Ook heb ik laten zien dat de actievoerende partijen goed communiceren. De twee filmpjes van Groen Pensioen (dia 2) en ABP Fossielvrij (dia 9) zijn daarvan goede voorbeelden.

Ik vind dat pensioenfondsbestuurders een maatschappelijke taak hebben en vaker en meer zichtbaar met hun deelnemers moeten communiceren en publiceren. Wat vinden de deelnemers van het beleggingsbeleid van hun fondsen? Laat ze daarover ook eens meepraten in het nieuws.

Andere sprekers waren onder andere Reiniera van der Feltz, directeur Investments and Asset Management SBZ Pensioen, Daan Spaargaren, hoofd Responsible Investment Pensioenfonds PME, en Hans Stegeman, Chief Investment Strategist van Triodos Investment Management.