Afhankelijk van de vraag kijk ik samen met mijn cliënt naar wat er precies nodig is. Daar stem ik mijn offerte op af, waarin ik een maatwerkaanpak beschrijf. Ik maak een voorstel vanuit de verschillende disciplines die ik beheers, afgestemd op de vraag.

Training nieuw College B&W

Het hoofd Concerncommunicatie van een grote gemeente belt op met de vraag of het nieuwe college van B&W kan worden getraind in hoe om te gaan met de pers.

We vragen aan iedere woordvoerder van een bestuurder welke inhoudelijkheid er getraind moet worden. Met de persvoorlichter bereiden we inhoudelijke cases voor om tijdens de mediatraining te gebruiken. Tijdens de eendaagse training met het voltallige College van B&W komen de verschillende onderwerpen aan bod. We oefenen alle mogelijke soorten journalistieke werkwijzen: het optreden in een talkshow, de korte quotes voor het journaal, het diepte-interview voor de krant, het interview op locatie met een oortje tijdens een calamiteit en de ‘overval’ door een lastige journalist.

Een sterke stem

Een cabaretier belt mij op met de klacht dat hij de laatste tijd zo vaak keelpijn heeft en ’s ochtends erg hees klinkt.

In individuele sessies werk ik aan het optimaliseren van de stemkwaliteit. We werken aan een betere stemplaatsing. Waar zit de resonans in je lijf en zet je die wel goed in? Verder heb ik het met de cabaretier over stemhygiënische aspecten. Neemt hij wel voldoende stemrust in acht? Repeteert hij op volle of op halve kracht? Zorgt hij goed voor zichzelf? Doet hij wat aan zijn conditie? Gaat hij niet na ieder optreden urenlang in de kroeg staan kletsen over de herrie en de rook heen?

Door de training leert de artiest zijn gevoelige instrument beter kennen en kan hij er in de praktijk zorgvuldiger mee omgaan. Dit geeft hem uiteindelijk meer rust en ontspanning en komt hij sterker over op het podium.

Presentatie voor de Raad van Toezicht

Via een gezamenlijk contact krijg ik de CEO van een internationale organisatie aan de telefoon. Hij is onzeker over zijn presentatie en uitstraling naar de Raad van Toezicht. Hij moet de nieuwe strategie toelichten en weet dat de Raad van Toezicht er lastige vragen over kan stellen. Of ik hem kan helpen bij zijn inhoudelijke voorbereiding en de presentatie.

Als executive is je houding (presence) heel belangrijk. Je woordkeuze, je stem, je communicatiestijl, hoe je je handen gebruikt tijdens het praten, het heeft allemaal invloed op hoe je overkomt. Je kunt de coaching gebruiken als generale repetitie voor belangrijke communicatiemomenten. Een goede voorbereiding van de inhoudelijke boodschap is heel belangrijk. Zo krijg je meer grip op wat je wilt overbrengen en op je persoonlijke performance.

Door de presentatie- en mediatrainingen die ik geef aan CEO’s, ziekenhuisbestuurders, burgemeesters en wethouders, blijkt oefenen voor de camera een effectieve werkwijze te zijn. Je leert naar jezelf te kijken en te luisteren terwijl we samen de video-opnames evalueren.

High potentials in de lift

Een internationale bank wil ‘high potentials’ opleiden om tijdens internationale symposia of bij Mergers & Acquisitions zichzelf neer te zetten als deskundige zakenpartner.

We trainen in een tweedaagse sessie hoe je een goede eerste indruk maakt. Waarmee open ik, hoe kom ik over, wat straal ik uit? En hoe sluit ik goed aan bij de behoeftes van de cliënt. Want zo zet ik de bank in een korte en stevige presentatie neer als de enige juiste zakenpartner. Vanzelfsprekend speelt de interactie tijdens de training de hoofdrol.

Aan het eind van de presentatie is het belangrijk om commitment te krijgen en met een goed gevoel uit elkaar te gaan. Tijdens deze sessies worden er filmopnames gemaakt, zodat de deelnemer zelf ziet hoe hij/zij overkomt. Door deze training worden jonge bankiers zich snel bewust van wie ze zijn en welke indruk ze maken.

Voorbereiding op een ramp

Een internationale ‘high risk company’ neemt contact op, want het management moet getraind worden in hoe om te gaan met de pers als er een ramp gebeurt bij een van hun terminals. De afdeling HSSE (Health Safety Security en Environment) is voor de communicatie bij calamiteiten verantwoordelijk.

Met een dergelijk bedrijf maak ik trainingsafspraken voor de lange termijn en wordt het hele management internationaal getraind op crisis- en calamiteitbeheersing. Ik adviseer hen hoe om te gaan met persprotocollen en crisiscommunicatie. Er moet een crisisteam komen dat kan werken met een crisiscommunicatiedraaiboek. Ik bereid met hen de persconferentie voor, en de communicatie met stakeholders en de omgeving. Ook voorbereiding op en oefenen met gezamenlijke (grootschalige) rampoefeningen horen daarbij. Deze worden door de veiligheidsregio georganiseerd volgens de zgn. GRIP-structuur.

Jaarlijks train ik alle betrokken personen die in dit bedrijf werken voor veiligheid en communicatie. Dat doe ik in samenwerking met een bekende journalist en een camerateam. De training duurt meestal één dag. Daarna volgt een uitgebreid trainingsrapport met tips en adviezen.