Docenten en leerlingen op de IMC Weekendschool

Kinderen uit achterstandswijken gaan naar de IMC Weekendschool om kennis te maken met de praktijk van journalistiek, beeldende kunst, rechtbank, musea, theater. Iedereen die les geeft, doet dat vrijwillig. Ik heb de docenten bij de IMC Weekendschool in Tilburg getraind in hun presentatievaardigheden. Ook heb ik aan een groep leerlingen een inleiding in de journalistiek gegeven. Mijn doel was om hen nieuwsgierig te maken en te leren om goede vragen te stellen en door te vragen.